Stanisław Gieysztor

Widzisz odpowiedzi wyszukane dla frazy: Stanisław Gieysztor
Temat: I komisja sledcza w IV RP
Tu powinien być komplet OS i podstolików
OKRĄGŁY STÓŁ
Obrady plenarne:
Obserwatorzy
ks Alojzy Orszulik
ks Bronisław Dembowski
ks Janusz Narzyński
Siła-Nowicki Władysław

Strona Solidarnościowa:
Bratkowski Stefan
Bujak Zbigniew
Findeisen Władysław
Frasyniuk Władysław
Geremek Bronisław
Gil Mieczysław
Hall Aleksander
Kuroń Jacek
Liwak Władysław
Mazowiecki Tadeusz
Merkel Jacek
Michnik Adam
Pietrzyk Alojzy
Radziewicz Edward
Samsonowicz Henryk
Staniszewska Grażyna
Stelmachowski Andrzej
Stomma Stanisław
Szaniawski Klemens
Szczepański Jan Józef
Szwajkiewicz Edward
Ślisz Józef
Trzeciakowski Witold
Turowicz Jerzy
Wałęsa Lech
Wielowieyski Andrzej

Strona rządowa:
Adamczuk Tomasz
Aleksiewicz Norbert
Ciosek Stanisław
Gieysztor Aleksander
Gwiżdż Wiesław
Hołdakowski Marek
Janowski Jan
Jarliński Janusz
Kiszczak Czesław
Komender Zenon
Kostrzewski Jan
Kozakiewicz Mikołaj
Królewski Bogdan
Kwaśniewski Aleksander
Manicki Maciej
Matuszewski Harald
Miller Leszek
Miodowicz Alfred
Morawski Kazimierz
Ozdowski Jerzy
Przecławska Anna
Rączkiewicz Tadeusz
Rychlewski Jan
Sobotka Zbigniew
Sosnowski Romuald
Wiśniewski Stanisław
Zaciura Jan
Zgłobicki Edward

Pozostali członkowie zespołów roboczych:
Strona Solidarnościowa:
Balazs Artur
Banaszkiewicz Bolesław
Baumgart Piotr
Beksiak Janusz
Bender Ryszard
Bojarski Włodzimierz
Bugaj Ryszard
Celiński Andrzej
Góralska Helena
Hagemejer Krzysztof
Janowski Gabriel
Józefiak Cezary
Kaczyński Jarosław
Kaczyński Lech
Kozłowski Krzysztof
Kozłowski Stefan
Krankowski Marek
Król Marcin
Kuratowska Zofia
Leopold Antoni
Lipowski Adam
Lis Bogdan
Melcer Albin
Miłkowski Andrzej
Mujżel Jan
Osmańczyk Edmund Jan
Padlewski Jan
Paszyński Aleksander
Piszel Andrzej
Polmański Piotr
Reiff Ryszard
Rosner Jan
Sawicki Janusz
Stankiewicz Tomasz
Stawikowski Antoni
Stawski Grzegorz
Strzembosz Adam
Topiński Andrzej
Tuora Andrzej
Urban Henryk
Walukowa Janina
Wieczorek Andrzej
Woydt Marta
Wójtowicz Grzegorz
Wóycicka Irena
Wujec Henryk
Wujec Ludwika
Zakrzewska Janina
Zieliński Tadeusz

Strona rządowa:
Baka Władysław
Baszkiewicz Jan
Błuszkowski Jan
Bodnar Artur
Brol Jan
Chodnicki Zygmunt
Cypryniak Kazimierz
Czaja Zofia
Czajkowski Zbigniew
Daszewski Kazimierz
Długosz Stanisław
Fisiak Jacek
Gdula Andrzej
Gebethner Stanisław
Gieryszewski Waldemar
Gilejko Leszek
Gorycki Ryszard
Gozdek Krzysztof
Góralski Witold M.
Gracel Ludwik
Gruchalski Jerzy
Guglas Wojciech
Gulczyński Mariusz
Gustek Marian
Ireneusz Sekuła
Jachacz Bogdan
Jachymek Jan
Jacukowicz Zofia
Jagiełło Stanisław
Jagodziński Zbigniew
Jakubowski Mieczysław
Janowski Zbigniew
Jeziorański Tomasz
Kaczmarek Jan
Kaczmarek Zbigniew
Kaleta Józef
Kalinowski Wiesław
Kaliński Janusz
Kawecki Władysław
Kochan Zbigniew
Kołodko Grzegorz
Kołodziejczak Jan
Kołodziejczyk Paweł
Kołodziejski Jerzy
Krużel Zdzisław
Krzyżanowski Jacek
Kubiak Hieronim
Kulczycki Czesław
Kulikowski Franciszek
Lewandowski Wincenty
Litwinowicz Marian
Lubczyński Maciej
Łukasz Balcer
Majewski Stanisław
Martyniuk Wacław
Masewicz Walery
Matey-Tyrowicz Maria
Misiąg Wojciech
Moric Rajmund
Mżyk Kazimierz
Nawacki Lesław
Nawrocki Witold
Nestorowicz Tadeusz
Obsadny Kazimierz
Okuniewski Józef
Olechowski Andrzej
Olesiak Kazimierz
Oniszczuk Jerzy
Orzechowski Kazimierz
Paris Antoni
Pawłowski Janusz
Piotrowski Włodzimierz
Podkaminer Leon
Rajkiewicz Antoni
Reykowski Janusz
Rukat Wacław
Rybarczyk Edward
Ryms Włodzimierz
Sadowski Zdzisław
Sanetra Walerian
Secomski Kazimierz
Serafin Władysław
Serwiński Mieczysław
Skolasiński Ryszard
Stankiewicz Wiesław
Suzdorf Janina
Szambelan Marek
Szewczak Krzysztof
Szreter Jerzy
Szwarc Karol
Szymański Władysław
Szyndzielorz Karol
Śliwiński Stanisław
Świerczek Stefan
Święcicki Marcin
Tuszyński Zdzisław
Uziębło Jerzy
Wasiljew Anatol
Wiatr Jerzy
Wielańczyk Andrzej
Wilczek Mieczysław
Winczorek Piotr
Witkowski Henryk
Wojtczak Andrzej
Wołek Jan
Wyganowski Stanisław
Wymysłowski Sławomir
Zaciura Jan
Zawadzki Sylwester
Zowczak Andrzej
Żółtkowski Wiesław Wyświetl wszystkie wiadomości z tego wątkuTemat: Kto sie spotkal przy okraglym stole?
Odpowiedź poniżej
OKRĄGŁY STÓŁ
Obrady plenarne:
Obserwatorzy Kościoła:
ks Alojzy Orszulik
ks Bronisław Dembowski
ks Janusz Narzyński
Obserwatorzy strony rządowej:
Siła-Nowicki Władysław

Strona Solidarnościowa:
Bratkowski Stefan
Bujak Zbigniew
Findeisen Władysław
Frasyniuk Władysław
Geremek Bronisław
Gil Mieczysław
Hall Aleksander
Kuroń Jacek
Liwak Władysław
Mazowiecki Tadeusz
Merkel Jacek
Michnik Adam
Pietrzyk Alojzy
Radziewicz Edward
Samsonowicz Henryk
Staniszewska Grażyna
Stelmachowski Andrzej
Stomma Stanisław
Szaniawski Klemens
Szczepański Jan Józef
Szwajkiewicz Edward
Ślisz Józef
Trzeciakowski Witold
Turowicz Jerzy
Wałęsa Lech
Wielowieyski Andrzej

Strona rządowa:
Adamczuk Tomasz
Aleksiewicz Norbert
Ciosek Stanisław
Gieysztor Aleksander
Gwiżdż Wiesław
Hołdakowski Marek
Janowski Jan
Jarliński Janusz
Kiszczak Czesław
Komender Zenon
Kostrzewski Jan
Kozakiewicz Mikołaj
Królewski Bogdan
Kwaśniewski Aleksander
Manicki Maciej
Matuszewski Harald
Miller Leszek
Miodowicz Alfred
Morawski Kazimierz
Ozdowski Jerzy
Przecławska Anna
Rączkiewicz Tadeusz
Rychlewski Jan
Sobotka Zbigniew
Sosnowski Romuald
Wiśniewski Stanisław
Zaciura Jan
Zgłobicki Edward

Pozostali członkowie zespołów roboczych:
Strona Solidarnościowa:
Balazs Artur
Banaszkiewicz Bolesław
Baumgart Piotr
Beksiak Janusz
Bender Ryszard
Bojarski Włodzimierz
Bugaj Ryszard
Celiński Andrzej
Góralska Helena
Hagemejer Krzysztof
Janowski Gabriel
Józefiak Cezary
Kaczyński Jarosław
Kaczyński Lech
Kozłowski Krzysztof
Kozłowski Stefan
Krankowski Marek
Król Marcin
Kuratowska Zofia
Leopold Antoni
Lipowski Adam
Lis Bogdan
Melcer Albin
Miłkowski Andrzej
Mujżel Jan
Osmańczyk Edmund Jan
Padlewski Jan
Paszyński Aleksander
Piszel Andrzej
Polmański Piotr
Reiff Ryszard
Rosner Jan
Sawicki Janusz
Stankiewicz Tomasz
Stawikowski Antoni
Stawski Grzegorz
Strzembosz Adam
Topiński Andrzej
Tuora Andrzej
Urban Henryk
Walukowa Janina
Wieczorek Andrzej
Woydt Marta
Wójtowicz Grzegorz
Wóycicka Irena
Wujec Henryk
Wujec Ludwika
Zakrzewska Janina
Zieliński Tadeusz

Strona rządowa:
Baka Władysław
Balcer Łukasz
Baszkiewicz Jan
Błuszkowski Jan
Bodnar Artur
Brol Jan
Chodnicki Zygmunt
Cypryniak Kazimierz
Czaja Zofia
Czajkowski Zbigniew
Daszewski Kazimierz
Długosz Stanisław
Fisiak Jacek
Gdula Andrzej
Gebethner Stanisław
Gieryszewski Waldemar
Gilejko Leszek
Gorycki Ryszard
Gozdek Krzysztof
Góralski Witold M.
Gracel Ludwik
Gruchalski Jerzy
Guglas Wojciech
Gulczyński Mariusz
Gustek Marian
Ireneusz Sekuła
Jachacz Bogdan
Jachymek Jan
Jacukowicz Zofia
Jagiełło Stanisław
Jagodziński Zbigniew
Jakubowski Mieczysław
Janowski Zbigniew
Jeziorański Tomasz
Kaczmarek Jan
Kaczmarek Zbigniew
Kaleta Józef
Kalinowski Wiesław
Kaliński Janusz
Kawecki Władysław
Kochan Zbigniew
Kołodko Grzegorz
Kołodziejczak Jan
Kołodziejczyk Paweł
Kołodziejski Jerzy
Krużel Zdzisław
Krzyżanowski Jacek
Kubiak Hieronim
Kulczycki Czesław
Kulikowski Franciszek
Lewandowski Wincenty
Litwinowicz Marian
Lubczyński Maciej
Majewski Stanisław
Martyniuk Wacław
Masewicz Walery
Matey-Tyrowicz Maria
Misiąg Wojciech
Moric Rajmund
Mżyk Kazimierz
Nawacki Lesław
Nawrocki Witold
Nestorowicz Tadeusz
Obsadny Kazimierz
Okuniewski Józef
Olechowski Andrzej
Olesiak Kazimierz
Oniszczuk Jerzy
Orzechowski Kazimierz
Paris Antoni
Pawłowski Janusz
Piotrowski Włodzimierz
Podkaminer Leon
Rajkiewicz Antoni
Reykowski Janusz
Rukat Wacław
Rybarczyk Edward
Ryms Włodzimierz
Sadowski Zdzisław
Sanetra Walerian
Secomski Kazimierz
Serafin Władysław
Serwiński Mieczysław
Skolasiński Ryszard
Stankiewicz Wiesław
Suzdorf Janina
Szambelan Marek
Szewczak Krzysztof
Szreter Jerzy
Szwarc Karol
Szymański Władysław
Szyndzielorz Karol
Śliwiński Stanisław
Świerczek Stefan
Święcicki Marcin
Tuszyński Zdzisław
Uziębło Jerzy
Wasiljew Anatol
Wiatr Jerzy
Wielańczyk Andrzej
Wilczek Mieczysław
Winczorek Piotr
Witkowski Henryk
Wojtczak Andrzej
Wołek Jan
Wyganowski Stanisław
Wymysłowski Sławomir
Zaciura Jan
Zawadzki Sylwester
Zowczak Andrzej
Żółtkowski Wiesław Wyświetl wszystkie wiadomości z tego wątku
Powered by WordPress, © Blog hermionaharry